Subscribe to our newsletter:

Tìm Kiếm - Tìm Show, Video, Phim

Free
iPhone / iPad
Genres:
  • Entertainment
I want this app
Download from AppStore

App này là một Youtube Client, giúp bạn tìm video trên Youtube một cách dễ dàng và nhanh chóng. Kết quả tìm kiếm được đánh số tập giúp bạn nhìn ra kết quả thích hợp nhanh hơn. Khi xem hết một video app sẽ tựđộng tìm và chạy tập kế tiếp.

!!! Lưu ý là toàn bộ video mà bạn tìm thấy trong app này bạn cũng sẽ tìm thấy trên Youtube.

Tính năng nổi bật:

- Đánh số tập cạnh kết quả tìm kiếm
- Tìm video mới nhất
- Tự động tìm và bật tập kế tiếp của phần đang xem